Shiri Kawap (uygurca)

Shiri Kawap

[Xuruchi] Qoyning loq göshi ikki kilogiram, tuxum besh dane, tuz muwapiq, aq un azraq, soqqan zire muwapiq, su 500 giram, soqqan qizilmuch azraq.

[Étish Usuli] 1. Gösh zix kawapningkidek toghrilidu; Uninggha ikki tuxumni chéqip, azraq tuz sélip yérim saet turghuzulidu. Uningdin kéyin bir tal zixqa besh tal gösh ötküzülidu.

2. Qalghan tuxumni chéqip, un, su bilen arilashturup, suyuq shire yasilidu. Andin zixqa ötküzülgen göshni kawapdan?gha qoyushtin burun tuxum shirisige chilap kawapdan?gha qoyup, xuddi zix kawipini pishurghandek pishurulidu.

Diqqet: (a) Dora-dermeklerning sélinishi muwapiq bolushi lazim. Zire kawap pishay dégende sépilse muwapiq; (b) Bu kawapning göshi shirige chilan?ghachqa, otni ittikletmey pishurush kérek. Ot ittik bolsa, téshi piship, ichi xam qalidu. (c) Aq un ornigha qonaq uni ishletsimu bolidu.

[Alahidiliki] Göshning téshi chürük, ichi yumshaq, temlik we quwwetlik bolidu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !