Tawa kawap (tava kebap) (uygurca)

Tawa kawap

[Xuruchi] Qoyning loq göshi bir kilogiram, soqqan zire muwapiq, piyaz 70 giram, soqqan qarimuch muwapiq, tuz muwapiq miqtarda, aq un azraq, soqqan qizilmuch muwapiq, shakal bediyan besh tal.

[Étish Usuli] 1. Göshni serengge qépidek chongluqta, barmaqchilik népizlikte toghraymiz. Ushshaq chanalghan piyaz, soqulghan zire, qarimuchlarni göshke sélip arilashturup, shu pétiche 15?20 minut turghuzulidu.

2. Tawini (qazanni) yaxshi qizitip, hawisini tengshep, göshni un?gha milep tawigha tizip, her ikki teripini örüp tekshi sarghaytip pishurulidu.

3. Pishqan kawapqa azraq shorpa quyup uninggha qarimuch, shakal bediyan sélip 40 minut dümlinidu.

[Alahidiliki] Téshi chürük, ichi yumshaq temlik bolidu. Bu kawapni étishke zix ketmeydu. Tawidimu, qazandimu pishurghili bolidu

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !